Bakgrundsbild
Loanbuddy

Sambla, Advisa, och Likvidum justerar räntespann

Samblas ränta 16 februari 2024

I en respons på den senaste tidens räntehöjningar har låneförmdelarna Sambla, Advisa och Likvidum uppdaterat sina räntespann för att bättre reflektera de höjda räntorna hos deras anslutna långivare.

Denna justering ger en mer korrekt bild av de räntor som erbjuds till låntagare som använder sig av deras plattformar.

Sambla

Sambla har höjt sitt räntespann betydligt. Tidigare låg räntespannet mellan 3,06% och 29,99%. Efter den senaste uppdateringen är räntespannet nu mellan 4,75% och 33,99%..

Advisa

Advisa har också reagerat på räntehöjningarna genom att justera sina räntespann. Tidigare låg deras räntespann mellan 3,06% och 29,99%, men nu har det ökat till 4,75% och 33,99%.

Likvidum

Likvidum har också justerat sitt marknadsförda räntespann för att reflektera räntehöjningarna. Deras tidigare räntespann var 2,95% till 25,95%, men det har nu justerats till 4,95% till 25,95%

Justeringarna ger en mer realistisk bild av de räntor som kan erhållas eftersom det inte finns någon långivare som erbjuder en lägre ränta än Riksbankens inlåningsränta (för närvarande 4%). För låntagarna innebär senaste tidens ränteökningar en ökad kostnad för nyupptagna lån, vilket gör det ännu viktigare att noggrant jämföra olika låneerbjudanden.

Författare

Kelsie Enqvist

Redaktör[email protected]